Logistiek

made by Isseltrans:

flexibel, transparant & sterk.

In onze steeds complexer wordende wereld, is vooral de beheersing van processen, het doordacht plannen van processen en vereenvoudiging van belang. Transport en opslag zijn onderdeel van een veelomvattend werkproces en moeten daarin passen.

Logistieke diensten gaan verder dan het simpelweg vervoeren van een product van A naar B en zijn een goed argument voor Isseltrans. Logistiek vereist een hoge mate van flexibiliteit, die we elke dag bewijzen... vereist jarenlange ervaring in het beheersen van complexe opdrachten... en vereist openheid voor nieuwe benaderingen en oplossingen.

Die creëren we deels zelf, een mooi voorbeeld hiervan is de verwerking van lege bloemenrolcontainers (CC DC en EC), een van de pijlers in ze activiteiten. Deze leeggoedafwikkeling voeren we in heel Duitsland uit, op basis van een door ons zelf ontwikkeld systeem. Wij maken daar overigens geen geheim van, want innovatieve oplossingen zoals deze, ontwikkelen wij op verzoek ook voor onze klanten.