Terugblik in de tijd:
           een ‛bewogen’ bedrijfsgeschiedenis ...

1997

Bedrijfsoprichting

1998
Isseltrans neemt zijn intrek in het voormalige station van Isselburg in de Hüttenstraße. Het sterk verwaarloosde interieur wordt in de loop der jaren gerestaureerd, opgeknapt en verfraaid.

1999 - 2009
Een decennium van continue groei, ook tegen de branchetrend in, met een stapsgewijze, consequente uitbreiding van de activiteiten en het dienstenaanbod.

Juni 2010
Isseltrans overschrijdt grenzen. Ten behoeve van de dienstverlening aan een grote klant wordt een magazijn gehuurd in Elten, ook op een steenworp afstand van de grens, met een oppervlakte van een kleine 3.000 m². De uitgesproken goede banden met Nederland worden daardoor verder aangehaald.

Mei 2011
De beschikbare bedrijfsruimte is te klein om nog langer aan de gestegen vraag te kunnen voldoen. Isseltrans betrekt de voormalige markthallen in Isselburg, die al bijna negen maanden leegstaan, en begint een maand later al met het opknappen van de hallen. Tegelijkertijd worden er nieuwe faciliteiten gerealiseerd, waaronder laadperrons.


Januari 2012
Tegelijk met de viering van het vijftienjarig bedrijfsjubileum neemt Isseltrans, met de verplaatsing van zijn kantoren naar de opgeknapte hallen, officieel zijn intrek in de nieuwe panden. Er komen meer en betere controle- en beveiligingssystemen, het nieuwe computersysteem wordt in gebruik genomen en er worden nieuwe reclame- en communicatieactiviteiten ontplooid. Het ‛jaar 1’ op het nieuwe bedrijfsadres verloopt zeer veelbelovend ...
Nu
Isseltrans bestaat op dit moment uit een kernteam van een twaalftal, afhankelijk van het seizoen aangevuld met enthousiaste deeltijdmedewerkers, losse krachten en stagiaires.


© 2012 Isseltrans Spedition/Logistik GmbH · Stromberg 5-7 · 46419 Isselburg · Fon: +49 (0)2874 / 93 00 - 0 · Fax: +49 (0)2874 / 93 00 -20